Najlepsze konta dla firm jednoosobowych

Osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą znacznie trudniej jest znaleźć atrakcyjne oferty kont bankowych dla przedsiębiorstw. Niewielkie firmy nie generują bowiem tak wysokich zysków jak przedsiębiorstwa zatrudniające kilkadziesiąt osób i mają mniejsze obroty, przez co ciężej jest im spełnić szereg warunków uprawniających je do skorzystania z opcji zwolnienia z opłat za prowadzenie rachunku.

Nietrudno się domyślić, że polscy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chcą korzystać z darmowych rachunków rozliczeniowych, gdyż pozwala im to choć częściowo obniżyć bardzo wysokie koszty związane z uzyskiwaniem przychodów. Nie mniej jednak okazuje się, że oferta tego rodzaju produktów bankowych jest tak wąska, że przedsiębiorcy niemalże nie mogą z niej skorzystać.

Rachunek firmowy czy osobisty?

Często można usłyszeć o dyskusji na temat tego, czy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą korzystać z rachunku osobistego dla klientów indywidualnych, czy też mają obowiązek założenia specjalnego konta rozliczeniowego dla przedsiębiorstw. Warto zaznaczyć, że nie ma obowiązku korzystania z tego drugiego produktu, jednak w praktyce rzadko zdarza się, by przedsiębiorca decydował się prowadzić działalność, wykorzystując do tego celu tradycyjny ROR. Dzieje się tak z wielu przyczyn, jednak najczęściej powodem takiego zachowania jest chęć podkreślenia, że nawet jednoosobowa działalność gospodarcza jest biznesem zarządzanym w pełni profesjonalnie i mogącym konkurować z dużymi przedsiębiorstwami.

Ponadto przedsiębiorcy pracujący w jednoosobowych spółkach chcą często mieć większą kontrolę nad finansami swojego biznesu i starają się oddzielać środki pieniężne potrzebne na inwestycje oraz pokrywanie bieżącej działalności firmy na osobnym rachunku rozliczeniowym. Tradycyjny rachunek służy im wtedy jedynie do celów osobistych, niezwiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, co pozwala chronić się przed wydawaniem pieniędzy przeznaczonych na pokrycie zobowiązań biznesowych.

Co najważniejsze?

Jeśli biznesmen prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zdecyduje się na otwarcie osobnego rachunku rozliczeniowego dla stworzonego przez siebie podmiotu, powinien on przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jakie opłaty i jak wysokie są naliczane za jego prowadzenie oraz użytkowanie. Wysokość i charakter tychże opłat są bowiem ustalane indywidualnie przez poszczególne banki, co powoduje, iż oferta pod tym względem jest wysoce różnorodna.

Najrzadziej pobieraną od przedsiębiorców opłatą jest opłata za prowadzenie rachunku. Placówki bankowe są bowiem skłonne łatwo z niej zrezygnować, naliczając w zamian szereg opłat innego typu. Najpopularniejsze jest natomiast wymaganie płacenia za przelewy inne niż do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego, co oznacza, iż przedsiębiorca musi ponosić tym wyższe koszty miesięczne, im większą ma liczbę kontrahentów. Bezpłatnie wykonuje on bowiem jedynie dwa przelewy miesięcznie, podczas gdy pozostałe są obarczone niekiedy nawet kilkuzłotową opłatą obligatoryjną.

Zwolnienie z opłat – kiedy możliwe?

Banki bardzo często proponują przedsiębiorcom możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłat za wykonywanie przelewów z konta służącego do prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednak zwolnienia te są zwykle objęte obowiązkiem spełnienia szeregu restrykcyjnych warunków. Brak konieczności ponoszenia opłat za przelewy może być zatem stosowany np. wtedy, gdy przedsiębiorca wykona jedynie do 10 przelewów do odbiorów innych niż ZUS i US, lub gdy przelewy te będą opiewać na łączną kwotę wyższą niż kilkanaście tysięcy złotych.

Równie często można spotkać się z możliwością zwolnienia właściciela własnego biznesu z opłat za posiadanie i użytkowanie karty płatniczej do rachunku przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to jest zazwyczaj kierowane do osób, które za pomocą tejże karty każdego miesiąca dokonują transakcji bezgotówkowych na kwotę kilkuset złotych. Warto też zaznaczyć, że w przypadku karty płatniczej przedsiębiorca nie ma obowiązku jej posiadania, dlatego jeśli uzna on, że jest mu ona zbędna, może z niej zrezygnować, pozbywając się jednocześnie konieczności ponoszenia ewentualnych opłat za jej wydanie i użytkowanie.

Konta firmowe

Jak to działa:

 
Wypełnij wniosek online
Po wybraniu oferty wypełnij wniosek na stronie, na którą zostaniesz przekierowany. Strona ta jest zaszyfrowana i zabezpieczona.
 
Odbierz dokumenty
Bank wyśle do Ciebie kuriera z dokumentami. Należy podpisać umowę, a kurier dostarczy ją do banku.
 
Aktywuj konto
Po podpisaniu umowy kurier wręczy Ci pakiet aktywacyjny dzięki czemu możesz niezwłocznie zacząć korzystać z konta.

Artykuły:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.